Saugos kambarys

Saugos kambarys – tai vieta, kur galite saugiai pasislėpti įsilaužimo atveju, išsikviesti pagalbą bei saugiai jos sulaukti. Tokioje patalpoje plieniniais lakštais sustiprinamos sienos, jei reikia – lubos ir grindys, apsaugomi langai bei sumontuojamos apsauginės nuo įsilaužimo durys. Saugos kambarys gali būti įrengtas tiek privačiuose būstuose, tiek komercinėse patalpose. Be to, šiame kambaryje galite saugiai laikyti svarbius dokumentus, brangius daiktus, o išvykdami ilgesniam laikui, sunešti ten visą vertingesnį turtą. Tai tarsi didelis seifas.

Saugos kambariai nėra šių laikų išradimas. Jų istorija siekia Egipto faraonų laikus, kai buvo įrengiami slapti kambariai vertybėms saugoti. Viduramžiais jie pradėti taikyti ir žmonių apsaugai. Turtingi žemvaldžiai ar pirkliai įsirengdavo patalpas, kuriose slėpdavosi užpuolimo atveju. Šiais laikais saugos kambariai, be žmonių ir jų turto apsaugos, gali turėti dar daugiau paskirčių – saugoti nuo gamtos stichijų (tornado, audrų ir kt.), nuo biologinės ar cheminės atakos.

UAB „Plieninis skydas“ saugos kambarių įrengimo paslaugą pirmiausiai pradėjo siūlyti užsienio rinkose, o dabar – ir Lietuvoje. Siūlome įrengimo servisą – nuo durų gamybos iki sienų, lubų ir grindų sustiprinimo.

sarvuotos durys 51sarvuotos durys 50 sarvuotos durys 49