2016 m. UAB „Plieninis skydas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą optimizuoti produkcijos pardavimų valdymą bei sudaryti palankias sąlygas darbo našumui UAB „Plieninis skydas“ augti, diegiant elektroninio verslo sprendimus.

UAB „Plieninis skydas“ turi daugiau kaip dešimties metų darbo patirtį šarvuotų bei apsauginių durų gamyboje. Įmonės įsikūrimo metais metinė apyvarta tesiekė 18 000 Eur, o 2014 m. išaugo iki 5 600 000 Eur. Nuolat auga eksporto dalis apyvartoje – nuo 20 proc. 2008 m. iki daugiau kaip 65 proc. 2014 m. Įmonėje šiuo metu dirba apie 120 darbuotojų, ji įsikūrusi Vilniuje, taip pat turi prekybos salonus Kaune ir Klaipėdoje. Per visą darbo praktiką bendrovė nuolat investuoja į savo gamybinės bazės tobulinimą, naujų įrengimų įsigijimą, seka pasaulines apsauginių durų gamybos tendencijas bei savo gamyboje taiko mokslinius išradimus. Įmonėje dirba tik aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama eksporto plėtrai. UAB „Plieninis skydas“ gaminiai jau eksportuojami į Didžiąją Britaniją, Belgiją, Olandiją, Daniją, Airiją, Norvegiją, Švediją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Estiją, Baltarusiją, Rusiją, ir kt. Siekiant visiškai išnaudoti įmonės augimo potencialą, bendrovė planuoja įsidiegti specialią produkcijos pardavimų valdymui optimizuoti skirtą programą su produkcijos kainos apskaičiavimo, pasiūlymo lapo formavimo ir paleidimo į gamybą lapo suformavimo moduliais. Įdiegtas elektroninio verslo sprendimas sudarys sąlygas produkcijos pardavimų augimui, ženkliam įmonės darbo našumo didėjimui.

UAB „Plieninis skydas“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Plieninis skydas““ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Projekto tikslas – optimizuoti produkcijos pardavimų valdymą. Tikslui įgyvendinti įmonė ketina įsidiegti AC GAMYBA programą su produkcijos kainos apskaičiavimo, pasiūlymo lapo formavimo ir paleidimo į gamybą lapo suformavimo moduliais. Įdiegta programa ne tik sumažins įmonės darbuotojų apkrovimą – pagreitins pasiūlymo pateikimą klientui ir leis pateikti jį klientui suprantamesne forma, bet ir atliks reikiamas korekcijas ir pasiūlymo lapą pavers paleidimo į gamybą lapu, taip dar labiau taupant darbuotojų laiką. Įdiegtas elektroninio verslo sprendimas sudarys sąlygas produkcijos pardavimų augimui, ženkliam įmonės darbo našumo didėjimui.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 8 000,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.