Naujienos

Spausdinti

2016 m. UAB „Plieninis skydas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą optimizuoti produkcijos pardavimų valdymą bei sudaryti palankias sąlygas darbo našumui UAB "Plieninis skydas" augti, diegiant elektroninio verslo sprendimus.

UAB "Plieninis skydas" turi daugiau kaip dešimties metų darbo patirtį šarvuotų bei apsauginių durų gamyboje. Įmonės įsikūrimo metais metinė apyvarta tesiekė 18 000 Eur, o 2014 m. išaugo iki 5 600 000 Eur. Nuolat auga eksporto dalis apyvartoje - nuo 20 proc. 2008 m. iki daugiau kaip 65 proc. 2014 m. Įmonėje šiuo metu dirba apie 120 darbuotojų, ji įsikūrusi Vilniuje, taip pat turi prekybos salonus Kaune ir Klaipėdoje. Per visą darbo praktiką bendrovė nuolat investuoja į savo gamybinės bazės tobulinimą, naujų įrengimų įsigijimą, seka pasaulines apsauginių durų gamybos tendencijas bei savo gamyboje taiko mokslinius išradimus. Įmonėje dirba tik aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama eksporto plėtrai. UAB "Plieninis skydas" gaminiai jau eksportuojami į Didžiąją Britaniją, Belgiją, Olandiją, Daniją, Airiją, Norvegiją, Švediją, Suomiją, Islandiją, Latviją, Estiją, Baltarusiją, Rusiją, ir kt. Siekiant visiškai išnaudoti įmonės augimo potencialą, bendrovė planuoja įsidiegti specialią produkcijos pardavimų valdymui optimizuoti skirtą programą su produkcijos kainos apskaičiavimo, pasiūlymo lapo formavimo ir paleidimo į gamybą lapo suformavimo moduliais. Įdiegtas elektroninio verslo sprendimas sudarys sąlygas produkcijos pardavimų augimui, ženkliam įmonės darbo našumo didėjimui.

UAB „Plieninis skydas“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Plieninis skydas““ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Projekto tikslas - optimizuoti produkcijos pardavimų valdymą. Tikslui įgyvendinti įmonė ketina įsidiegti AC GAMYBA programą su produkcijos kainos apskaičiavimo, pasiūlymo lapo formavimo ir paleidimo į gamybą lapo suformavimo moduliais. Įdiegta programa ne tik sumažins įmonės darbuotojų apkrovimą - pagreitins pasiūlymo pateikimą klientui ir leis pateikti jį klientui suprantamesne forma, bet ir atliks reikiamas korekcijas ir pasiūlymo lapą pavers paleidimo į gamybą lapu, taip dar labiau taupant darbuotojų laiką. Įdiegtas elektroninio verslo sprendimas sudarys sąlygas produkcijos pardavimų augimui, ženkliam įmonės darbo našumo didėjimui.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 8 000,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2015. vasarį UAB "Plieninis skydas" gavo naują, visame pasaulyje pripažįstamą kokybės kontrolės sertifikatą ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

2014 09 23-26.  UAB „Plieninis skydas“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB "PLIENINIS SKYDAS" EKSPORTO PLĖTRA IR SKATINIMAS UŽSIENIO RINKOSE“. Projektas buvo finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę “Naujos galimybės”, projekto kodas VP2-2.1-ŪM-04-K-05-125. Šio projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 21.439,50 Lt paramos.  Lėšos buvo panaudotos sudalyvauti saugumo profesionalams skirtoje parodoje „Security Essen (Vokietija, Esenas, 2014 m. rugsėjo 23-26 d.), kurioje pristatyta apsauginių ir neperšaunamų durų ekspozicija sulaukė didelio specialistų dėmesio, užmegzti naudingi verslo kontaktai. Džiugu, kad projekto įgyvendinimui prireikė vos dviejų mėnesių.

________________________________________________________________________________________________________________

 

2014m. Durų modelis Skydas 2000 nuo šiol tinkamas ir pasyviems namas- naujausio bandymo metu nustatytas šilumos perdavimo koeficientas 1 W/(m2K)

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2014m. Įmonė gavo kokybės kontrolės LST EN ISO 9001:2008 sertifikatą.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

2013m. UAB "Plieninis skydas" dalyvavo "Verslo žinių" projekte "Gazelė 2013" ir buvo pripažinta viena iš sėkmingiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje.

_____________________________________________________________________________________________________________
 

2013 m. Naujas produktas- neperšaunami langai. Vienas pirmųjų projektų- garsios dainininkės langai: http://www.15min.lt/zmones/naujiena/pasaulis/adele-susirupino-seimos-saugumu-jos-name-istatyti-nepersaunamo-stiklo-langai-27-346056

______________________________________________________________________________________________________________

2009 09 mėn. Pirmieji Lietuvoje rinkai pristatėme neperšaunamas duris Skydas Premium FB4. Šių durų bandymai atlikti notifikuotoje laboratorijoje Beschussamtes Ulm, Vokietijoje.

______________________________________________________________________________________________________________

 

2009 04 11-14 dienomis dalyvavome didžiausioje apsaugos produktų parodoje Europoje „IF SEC 09“ Birmingeme, Anglijoje, NEC parodų rūmuose.

____________________________________________________________________________________________________________

 

2009 04 24- 05 04 dalyvavome interjero parodoje „GrandDesigns 09“ Londone, Anglijoje, Exel parodų rūmuose.

___________________________________________________________________________________________________________

2009 04 07-10 dienomis dalyvavome tarptautinėje statybų verslo parodoje „Resta 2009“ Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose.