Bandymai ir sertifikatai

Spausdinti

Siekdami būti užtikrinti savo gaminių kokybę, mes nuolat juos analizuojame mokslinėse tyrimo laboratorijose, investuojame į gamybos procesų bei personalo tobulinimą. Šių pastangų įvertinimas - LST EN ISO 9001:2008 kokybės kontrolės sertifikatas, pripažįstamas visame pasaulyje.

 

ISO 9001-2008 Plieninis skydas

 

Dažniausiai savo durų bandymus atliekame prestižinėje IFT ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

Tobulindami mūsų durų savybes naudojamės per 10 metų sukauptomis žiniomis bei tyrimo laboratorijų patirtimi.

Atsparumo įsilaužimui bandymai atlikti IFT ROSENHEIM tyrimų laboratorijoje Vokietijoje pagal naujausią, sugriežšintą įsilaužimo bandymų standartą EN 1627:2011.

Sertifikatus galite padidinti spausdami ant jų.
 

 RC2 

EN 1627:2011

RC3

EN 1627:2011

RC4

EN 1627:2011

   

 Atsparumo įsilaužimui bandymai, trečia saugumo klasė WK3Atsparumo įsilaužimui bandymas, ketvirta saugumo klasė WK4

Neperšaunamų durų sertifikatas

 

Atsparumo prašovimui kulka bandymai atlikti pagal standartą EN 1522 Beschussamt Ulm laboratorijoje Vokietijoje.
Bandymo rezultatai: FB4.

Priešgaisrinių durų sertifikatai

Atsparumo ugniai bandymai buvo atlikti IFT ROSENHEIM laboratorijoje Vokietijoje ir  Inspecta Estonia OU, Estonia.
Bandymų rezultatai: EI130/ EI245/ E60. 

Atsparumo ugniai bandymai atlikti ir JAV pagal UL reikalavimus. Reziltatas - 90 min.

  Fire Resistance Skydas Premium Fire Resistance Skydas Standart Models  

 

Priešgaisriniai bandymai IFT ROSENHEIM laboratorijoje Vokietijoje Priešgaisringumo bandymai IFT ROSENHEIM laboratorijoje Vokietijoje Priešgaisringumo bandymai Estijoje Priešgaisringumo bandymai Estijoje  

Oro garso izoliavimo nustatymas. Bandymai atlikti  IF ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

 

 Skydas Premium garso izoliacija 45 dB Skydas Premium dvivėrių durų garzo izoliacija 42 dB  Skydas Standart 3 garzo izoliacija 43 dB  Skydas Standart 3 dvivėrių durų garso izoliacija 43 dB   Skydas Standart 2 garso izoliacija 41 dB

 

 Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas.

Šilumos perdavimas      
Bandymas atliktas pagal ISO 14351-1 ir LST EN ISO 8990 reikalavimus. Bandymo rezultatas: Šilumos perdavimo koeficientas: Ust=1 W/(m2K).  

 

Patikimumo bandymas. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui.


Bandymas atliktas pagal LST EN 1191:2001 reikalavimus. Gaminys atitinka 5-ą klasę, ciklų skaičius - 100.000. Bandymo rezultatas: pokytis V=0%.
 

 

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 12211 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė - C5.
Oro skverbties matavimas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 1026  reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 4.
Vandens nepralaidumo nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN1027 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 6.
 

 

 
   
Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN 950 reikalavimus.
Durų atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui. Bandymas atliktas pagal LST EN 949 reikalavimus.
Durų atsparumo vertikaliam lenkimui nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN 948 reikalavimus. Bandymo rezultatas: durys atitinka 4-ą stiprumo klasę.