Bandymai ir sertifikatai

 

 

Siekdami būti užtikrinti savo gaminių kokybę, mes nuolat juos analizuojame mokslinėse tyrimo laboratorijose, investuojame į gamybos procesų bei personalo tobulinimą. Šių pastangų įvertinimas – LST EN ISO 9001:2008 kokybės kontrolės sertifikatas, pripažįstamas visame pasaulyje.

Dažniausiai savo durų bandymus atliekame prestižinėje IFT ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

Tobulindami mūsų durų savybes naudojamės per 10 metų sukauptomis žiniomis bei tyrimo laboratorijų patirtimi.

Atsparumo įsilaužimui bandymai atlikti IFT ROSENHEIM tyrimų laboratorijoje Vokietijoje pagal naujausią, sugriežšintą įsilaužimo bandymų standartą EN 1627:2011.

Sertifikatus galite padidinti spausdami ant jų.

Neperšaunamų durų sertifikatas

Atsparumo prašovimui kulka bandymai atlikti pagal standartą EN 1522 Beschussamt Ulm laboratorijoje Vokietijoje.
Bandymo rezultatai: FB4.

Priešgaisrinių durų sertifikatai

Atsparumo ugniai bandymai buvo atlikti IFT ROSENHEIM laboratorijoje Vokietijoje ir  Inspecta Estonia OU, Estonia.
Bandymų rezultatai: EI130/ EI245/ E60.

Oro garso izoliavimo nustatymas. Bandymai atlikti  IF ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

 Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas.

Bandymas atliktas pagal ISO 14351-1 ir LST EN ISO 8990 reikalavimus. Bandymo rezultatas: Šilumos perdavimo koeficientas: Ust=1 W/(m2K).

Patikimumo bandymas. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui.

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 12211 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – C5.
Oro skverbties matavimas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 1026  reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 4.
Vandens nepralaidumo nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN1027 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 6.